EU*RO Media

Descriere

Modulul Jean Monnet „EU*Ro Media, Standarde Europene, Aplicabilitate Românească: Viziunea Media asupra Președinției Române a Consiliului UE” a fost realizat pentru a răspunde nevoilor grupului țintă, format din jurnaliști, lideri și formatori de opinie din România, care, prin cursuri de pregătire intensivă, au avut posibilitatea de a-și consolida cunoștințele în domeniul afacerilor europene.

Context

România a preluat în 2019 Președinția Consiliului Uniunii Europene și, pe lângă provocările în stabilirea agendei, momentul va oferi oportunitatea de a spori vizibilitatea țării pe scena politică europeană. În acest demers, mass-media poate avea un rol important și poate contribui la consolidarea acțiunilor desfășurate de România pentru îndeplinirea acestei responsabilități politice și diplomatice, prin promovarea și stimularea europenizării sferei publice.  

Obiective

În perioada celor trei ani a proiectului, activitatea s-a concentrat pe:

  • furnizarea de noi cunoștințe legate de tematici aferente Uniunii Europene, relevante pentru parcursul profesional al grupului țintă;
  • îmbunătățirea experienței profesionale a grupului țintă prin dezvoltarea unor abilități și noțiuni care să contribuie la înțelegerea evenimentelor și influențelor de la nivel european, cu impact asupra României ca stat membru;
  • îmbunătățirea abilităților civice ale grupului țintă prin utilizarea unor instrumente oferite de către personalul didactic în vederea pentru consolidarea participanților ca formatori ai opiniei publice și ca actori cu influență asupra agendei publice;
  • îmbunătățirea calității sesiunilor de pregătire profesională asupra subiectelor aferente UE.

Activități

În cei trei ani, în cadrul proiectului au fost organizate 4 cursuri personalizate, exerciții de simulare și alte activități, toate create pentru a răspunde nevoilor profesionale ale grupului țintă și pentru a le îmbunătăți expertiza participanților în abordarea problematicilor legate de UE.

Cele 3 runde de pregătire a grupului țintă (20 persoane/an) au avut loc anual în lunile mai-iunie, la sediul SNSPA. Pentru parcurgerea celor patru cursuri prevăzute în proiect, participanții au beneficiat de suporturi de curs elaborate în conformitate cu cele mai recente evoluții din UE și resurse academice disponibile, respectând abordarea multidisciplinară concepută special pentru a acoperi nevoile grupului țintă.

Evenimente complementare cursurilor

  1. Conferința de deschidere a proiectului Jean Monnet EU*Ro Media “Viziunea media asupra Presedinției Consiliului UE. Oportunitati si provocari” (24 noiembrie 2015). Evenimentul a reunit profesori, studenți, cercetători și membri ai societății civile care au purtat un dialog fructuos cu invitații din domeniul jurnalismului professional, precum Ovidiu Nahoi, Adrian Bărbulescu, Luminița Bogdan și Viorica Marin, cu privire la rolul mass-media în contextul pregătirii agendei românești pentru Președinția Consiliului UE, în prima jumătate a anului 2019.
  2. Conferința intermediară a proiectului Jean Monnet EU*Ro Media “The South-Eastern Perspective on the Presidency of the Council of the European Union. A conversation with the media” (7 decembrie 2017). Evenimentul i-a găzduit pe domnii ambasadori ai Bulgariei (E.S. Todor Ivanov Churov), respectiv Croației (E.S. Davor Vidiš) – două state membre ale Uniunii care vor exercita Președinția Consiliului în perioada 2018-2020 –, alături de un reprezentant al Ministerului de Externe (Secretar de Stat, dl. Cristian Winzer) din România și reprezentanți din spațiul mediatic cu expertiză pe zona Balcanilor de Vest și afaceri europene (dl. Marian Chireac). Dezbaterea a avut ca obiectiv, pe lângă promovarea rezultatelor intermediare ale proiectului și lansarea unei invitații de participare la cursurile Modulului din vara anului următor către publicul prezent, discutarea viziunii regionale cu referire la preluarea Președinției, dar și importanța comunicării publice în cadrul deținerii acestui mandat.
  3. Conferința de închidere a proiectului Jean Monnet EU*Ro Media “EU*Ro Media, Standarde Europene, Aplicabilitate Românească: Viziunea media asupra Președinției române a Consiliului UE – Concluzii și perspective” (18 iunie 2018). Întâlnire marcată de prezența unor specialiști în domeniul comunicării din România, precum domnul Alexandru Giboi, director general al Agerpres, doamna Flavia Durach, expert în comunicare, şi domnul Mihai Sebe, expert Institutul European din România. Evenimentul a oferit o introducere publicului despre metodele și tehnicile folosite în proiect pentru a îmbunătăți cunoștințele legate de UE necesare în mediul profesional al participanților, o prezentare a rezultatului cercetării realizate în timpul proiectului și, în sfârșit, o prezentare a punctelor forte și a punctelor slabe identificate în perioada de implementare. De asemenea, invitații au dialogat cu publicul prezent despre vizibilitatea Președinției Consiliului în mass-media și rolul presei în monitorizarea exercitării acestui mandate în 2019.

Cursuri deschise – o serie de 3 întâlniri de tip „open lecture” cu ambasadori ai unor state membre ale UE care au deținut Președinția Consiliului UE (aprilie – mai 2016).

  1. The Polish Perspective of the EU Council Presidency (11 Aprilie 2016). Prelegerea deschisă a fost susținută de Excelența Sa Dl. Marcin Wilczek, Ambasador al Republicii Polone în România, pentru 35 de participanți atât din mediul academic, cât și din societatea civilă, care au ascultat o prezentare generală a experienței Poloniei în pregătirea și implementarea agendei pentru Președinția Consiliului UE pentru prima dată în 2011.
  2. The Slovak Perspective of the EU Council Presidency (25 Aprilie 2016). Prelegerea deschisă a fost susținută de Excelența Sa Dl. Ján Gábor, ambasadorul Republicii Slovace în România, pentru 30 de participanți din mediul academic care au ascultat o prezentare generală a experienței slovace în pregătirea în premiera a agendei Președinției Consiliului UE pe care urmau sa o preia de la Olanda în al doilea semestru al anului 2016.
  3. The Dutch Perspective of the EU Council Presidency (25 Aprilie 2016). Al treilea eveniment din cadrul seriei a fost dedicat Olandei, stat cu care România menține relații bilaterale de prietenie de mai bine de un secol și cu care a intensificat schimburile politice și economice, în special în ultimul deceniu. Prezentarea a fost realizată de Excelența Sa Dna. Stella Ronner-Grubacic, ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos în România, care nu numai că a prezentat detalii amănunțite privind președinția olandeză a Consiliului UE în 2016, dar a oferit și informații generale despre experiența Olandei în organizarea a cel puțin zece mandate de-a lungul a șase decenii de apartenență la UE, marcate de diferite contexte politice, instituționale și juridice.

Rezultate

În urma participării grupului țintă (format din jurnaliști, cadre didactice din mediul preuniversitar și universitar, funcționari în mediul privat și de stat) la cursurile oferite în cadrul Modulului Jean Monnet EU*Ro Media din luna mai, anul 2017, s-a obținut o serie de recomandări privind pregătirea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene în 2019 din perspectiva comunicării publice. Acestea sunt împărțite pe patru direcții de comunicare (mass-media, cetățeni, mediul academic și societatea civilă) și sunt adresate instituțiilor aparatului administrativ de stat, însărcinat cu pregătirea Președinției, și oricăror altor instituții publice / private sau cetățeni interesați de acest eveniment important pentru România din punct de vedere diplomatic și politic.