UE pentru tineret – Avantajele unei educații calitative

Uniunea Europeană promovează politici care urmăresc să se asigure că toți copiii și tinerii pot accesa și beneficia de educație și formare de înaltă calitate. Dreptul la educație pentru copii și tineri contribuie la dezvoltarea lor generală. În acest mod sunt puse bazele succesului mai târziu în viață în ceea ce privește angajabilitatea, integrarea socială, sănătatea și bunăstarea. În același timp, educația și formarea au potențialul de a juca un rol crucial în contracararea efectelor negative ale sărăciei și excluziunii sociale.

Fiecare stat membru al UE este responsabil pentru propriul sistem de educație și formare, în timp ce rolul UE constă în coordonarea și sprijinirea acțiunilor statelor membre, precum și abordarea provocărilor comune. În acest fel, UE sprijină schimbul de bune practici, oferind, în același timp, sfaturi și sprijin pentru reformele politicii de educație și formare.

De asemenea, există o strategie europeană pentru multilingvism. La Consiliul European de la Barcelona din 2002, au fost stabilite obiective pentru „stăpânirea abilităților de bază, în special prin predarea a cel puțin două limbi străine de la o vârstă fragedă”. De atunci, diversitatea lingvistică a fost încurajată în întreaga UE, sub formă de învățare în școli, universități, centre de educație a adulților și formare profesională.

Cât cheltuiesc statele membre ale UE pentru educație?

Există o legătură semnificativă între cheltuielile educaționale și performanța sectoarelor educaționale, prin care îmbunătățirile sistemelor de educație sunt determinate de investiții sporite în îngrijirea copiilor, educația timpurie și servicii mai generale de educație. Majoritatea țărilor cheltuiesc mai mult pentru educația preșcolară decât pentru dezvoltarea educației timpurii, ceea ce reflectă probabil faptul că un număr mai mare de copii beneficiază de primul tip de educație. În afară de această excepție, cheltuielile tind să crească treptat în funcție de nivelurile superioare de educație.

Pentru a asigura calitatea educației, există Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET), care a fost elaborat în 2009 cu scopul de a sprijini statele membre ale UE să-și dezvolte sistemele educaționale și de formare, astfel încât acestea să încurajeze toți cetățenii să-și realizeze întregul potențial prin: îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării, promovarea echității, coeziunii sociale și a cetățeniei active și sporirea creativității și inovării, inclusiv antreprenoriatului.

Pentru a măsura progresele realizate, Cadrul definește un set de obiective care trebuie atinse, și anume:

• cel puțin 95% dintre copii (de la vârsta de patru ani până la vârsta minimă școlară obligatorie) ar trebui să participe la educația timpurie;

• mai puțin de 15% dintre tinerii de 15 ani ar trebui să fie subcalificați în ceea ce privește lectura, matematica și alte științe exacte;

• mai puțin de 10% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani ar trebui să renunțe la educație și formare;

• cel puțin 40% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani ar trebui să fi finalizat o formă de învățământ superior;

• cel puțin 15% dintre adulți ar trebui să participe la învățare pe tot parcursul vieții;

• cel puțin 20% dintre absolvenții învățământului superior și 6% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani cu o calificare profesională inițială ar fi trebuit să petreacă ceva timp studiind sau instruind în străinătate.

Autor: Octavia Codreanu / Sursa foto: Politico