UE pentru tineret – Avantajele programului Erasmus+

Uniunea Europeană este prezentă în viața tinerilor europeni, punând mare accent pe dezvoltarea lor personală și profesională. Astfel, tinerii sunt încurajați să se implice în societate, susținând incluziunea și înțelegerea interculturală, și să își cunoască drepturile, respectiv valorile ce stau la baza Uniunii Europene.

Înfiinţat în 1987, Erasmus a devenit cel mai important program de educaţie şi formare profesională din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea la nivelul învăţământului superior în Europa.

Erasmus+ este un program UE care susține domenii cheie pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor, respectiv educația, formarea și sportul, ce se va desfășura în perioada 2021-2027. Astfel, susținând educația și instruirea incluzivă de înaltă calitate, precum și învățarea informală și non-formală, tinerii dobândesc calificările și abilitățile necesare pentru participarea în societatea democratică, înțelegerea interculturală și tranziția de succes pe piața muncii.

Programul își propune să ajute în special studenţii, masteranzii și doctoranzii să beneficieze educaţional, lingvistic şi cultural de o experienţă de studiu în alte ţări europene cu scopul de a contribui la dezvoltarea unor tineri calificați, cu deschidere și cu experiență. De asemenea, susține cooperarea între instituţii şi îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor.

În acelați timp, pentru a spori impactul calitativ al acțiunilor sale și pentru a asigura șanse egale, programul va ajunge la oameni de vârste diferite și din medii culturale, sociale și economice diverse, incluzând persoanele cu dizabilități și migranți, precum și cetățenii Uniunii Europene care trăiesc în zone îndepărtate sau care se confruntă cu dificultăți socio-economice. În acest sens, programul își va încuraja participanții să se angajeze și să învețe să participe la societatea civică, onorând valorile comune ale Uniunii Europene.

Programul Erasmus+ este gestionat de Comisia Europeană (organul executiv al UE), de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), de agenții naționale din țările participante la program și de birouri naționale din unele țări partenere, iar acesta va beneficia de un buget estimat la 26,2 miliarde EUR. Suma reprezintă aproape dublul finanțării de care a beneficiat programul anterior (2014-2020).

Autor: Octavia Codreanu / Sursa foto: Erasmus Courses Croatia