Comisia Europeană dezvăluie Planul de promovare a egalității de gen

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate au prezentat astăzi, 25 noiembrie, planuri de promovare a egalității de gen și a emancipării femeilor prin toate acțiunile externe ale Uniunii Europene, informează un comunicat al Comisiei, dat publicității.

Noul Plan de acțiune privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor în acțiunile externe 2021-2025 (PAEG III) vizează accelerarea progreselor în vederea emancipării femeilor și a fetelor și protejarea rezultatelor obținute în ceea ce privește egalitatea de gen în cei 25 de ani de la adoptarea Declarației și a Platformei de acțiune de la Beijing.

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Josep Borrell a declarat: „Garantarea faptului că toată lumea beneficiază de aceleași drepturi sporește capacitățile societăților noastre și le face mai bogate și mai sigure. Este un adevăr care trece dincolo de principii sau obligații morale. Participarea femeilor și a fetelor și asumarea de către acestea a unor roluri de lider sunt esențiale pentru democrație, justiție, pace, securitate, prosperitate și o planetă mai verde. Prin acest nou plan de acțiune pentru egalitatea de gen, susținem realizarea de noi progrese într-un ritm mai accelerat în vederea garantării egalității de gen.”

Potrivit sursei citate, Planul de acțiune pentru egalitatea de gen III îi conferă UE un cadru de politică bazat pe cinci piloni de acțiune care să „accelereze progresele în vederea îndeplinirii angajamentelor internaționale și a construirii unei lumi în care toți să avem posibilitatea de a prospera”. Acest plan face ca promovarea egalității de gen să devină o prioritate a tuturor politicilor și acțiunilor externe, prezintă o foaie de parcurs pentru colaborarea cu părțile interesate de la nivel național, regional și multilateral, intensifică acțiunile în domenii tematice strategice, solicită instituțiilor să conducă prin puterea exemplului și asigură transparența rezultatelor.

Cei cinci piloni de acțiune:

  • 85 % din toate acțiunile noi din cadrul relațiilor externe vor contribui la egalitatea de gen și la emanciparea femeilor;
  • o viziune strategică comună și o cooperare strânsă cu statele membre și cu partenerii de la nivel multilateral, regional și național;
  • accelerarea progreselor, axându-se pe principalele domenii tematice de colaborare, inclusiv pe combaterea violenței bazate pe gen și promovarea emancipării economice, sociale și politice a femeilor;
  • Uniunea Europeană va conduce prin puterea exemplului, inclusiv prin lideri receptivi la dimensiunea de gen care să reprezinte în mod echilibrat ambele genuri la cele mai înalte niveluri politice și de conducere;
  • instituirea unui sistem de monitorizare cantitativ, calitativ și incluziv care să asigure un nivel mai ridicat de răspundere publică, precum și transparența și accesul la informații privind asistența acordată de UE în domeniul egalității de gen.

Reprezentanții Comisiei precizează că principalul obiectiv al Planului este acela de a sprijini „cu fermitate participarea fetelor și a femeilor și asumarea de către acestea a unor roluri de lider”. De asemenea, strategia vizează abordarea „cauzelor structurale ale inegalității de gen și ale discriminării bazate pe gen, inclusiv prin implicarea activă a bărbaților și a băieților în combaterea rolurilor și a stereotipurilor de gen”.

Acest plan de acțiune externă pentru egalitatea de gen reflectă obiectivele Strategiei UE privind egalitatea de gen, prima strategie a Comisiei în domeniul egalității, care pune în aplicare angajamentele asumate de președinta von der Leyen în orientările sale politice.

Autor: Dragoș Ioniță / Sursa foto: Comisia Europeană