Durabilitatea competitivă- element central al semestrului european

Miercuri, 26 februarie, Comisia Europeană a publicat rapoartele de țară ale fiecărui stat membru UE, ce vizează problemele socioeconomice cu care se confruntă, informează site-ul oficial al Comisiei.

Pentru prima dată, aceste rapoarte prezintă progresul statelor membre către atingerea ODD-urilor (Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU). Aspectele abordate vizează bună funcționare a unui stat, fiind tranziția statelor către un plan de energie sustenabil și mai puțin poluant. 

În ceea ce privește protejarea mediului înconjurător și clima, rapoartele statelor membre explorează alternative pentru îmbunătățirea soluțiilor energetice în concordanță cu Pactul Ecologic European, al cărui obiectiv este atingerea  unui nivel neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon până în anul 2050. Sunt abordate teme  precum rata șomajului, excluziunea socială, nivelul scăzut de trăi . Cu toate acestea, aspecte precum creșterea productivității încă reprezintă o provocare din cauza investițiilor insuficiente și a îmbătrânirii forței de muncă

O inovație adusă în acest Semestru European este introducerea ODD-urilor. Statele membre trebuie să prezinte în raport situația actuală privind capabilitatea și eforturile depuse pentru atingerea acestor țeluri. Raportul poate conține lucruri precum analiză problemelor de tranziție către energie non-poluantă sustenabilă sau priorități în utilizarea fondurilor puse la dispoziție de către UE. 

Consiliul va discuta rapoartele prezentate alături de analize amănunțite ale rezultatelor pe care acestea le aduc. În luna aprilie, statele membre  vor prezenta Programele de Reformă Națională, care vor analiza prioritățile structurale de reformă, dar și programe de stabilitate.

Autor: Marius Arsene