Noi reglementări în UE pentru supravegherea băncilor

Vineri a fost aprobat un acord între Președinția română și Parlament pentru revizuirea normelor referitoare la reducerea riscurilor în sectorul bancar din UE, informează un comunicat de presă al Consiliului UE.

Astfel, pachetul convenit de către Consiliu şi Parlament cuprinde două regulamente şi două directive legate de cerinţele de capital impuse băncilor (modificări aduse Regulamentului nr. 575/2013 şi Directivei 2013/36/UE), redresarea şi rezoluţia băncilor aflate în dificultate (modificări aduse Directivei 2014/59/UE şi Regulamentului nr. 806/2014).

Totodată, acesta conţine măsuri pentru a îmbunătăţi capacitatea de creditare şi pentru a acorda un rol mai important băncilor pe pieţele de capital, prin reducerea sarcinilor administrative pentru băncile mai mici şi mai puţin complexe.

De asemenea, acordul introduce modificări pentru a îmbunătăţi cooperarea între autorităţile competente cu privire la aspecte legate de supravegherea activităţilor de combatere a spălării banilor.

Textul urmează a fi revizuit și analizat de experți juriști-lingviști, iar Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene vor fi invitate ulterior să adopte în prima lectură regulamentul propus.