UE face eforturi pentru a ține la distanță produsele nesigure

By , in Știri despre România on . Tagged width: , , ,

UE a început o serie de demersuri pentru a asigura calitatea și siguranța produselor ce intră în statele membre, urmărind eliminarea celor nesigure de pe piața internă. Astfel, sunt introduse noi norme pentru a garanta că aceste produse sunt în conformitate cu legislația UE privitoare la protecția intereselor publice precum sănătatea, siguranța la locul de muncă, consumatorii, mediul și siguranța publică.

Comitetul Reprezentanților Permanenți  din cadrul Consiliului a acordat un acord provizoriu între președinția română a Consiliului și reprezentanți ai Parlamentului European. Acest acord provizoriu constă în întemeierea unui regulament ce avea ca scop îmbunătățirea și asigurarea normelor UE cu privire la produsele neconforme, vizând și încrederea consumatorului.

Regulamentul avea stabilite o serie de obiective ce trebuiau atinse odată cu implementarea sa, precum: introducerea unui flux de lucru digital ce favoriza schimbul de informație între autorități și Comisie, sprijinirea  autorităților de supraveghere a pieței interne din mai multe state membre, fiind vizate strict acțiunile comune ale acestor autorități, mai mult, consolidarea cadrului existent pentru aceste activități, abordarea provocărilor din domeniul comerțului electronic internațional și a celui online, crearea unui cadru pentru controlul produselor care intră pe piața unică și pentru îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile vamale.

Libera circulație a mărfurilor înregistreaza aproximatix 25% din PIB-ul UE și 75% din comerțul cu mărfuri între statele membre ale UE ( ce a atins în 2015 suma de 3.063 miliarde de euro).

Obiectivul principal este acela de a îmbunătăți funcționarea pieței unice, doar cu produse conforme. “Autoritățile de supraveghere a pieței acționează în interesul operatorilor economici, al utilizatorilor finali și al publicului larg, pentru a asigura protejarea intereselor publice vizate de legislația de armonizare respectivă a UE privind produsele. În îndeplinirea activităților lor, autoritățile de supraveghere a pieței asigură un nivel înalt de transparență și pun la dispoziția publicului toate informațiile pe care le consideră relevante în vederea protejării intereselor utilizatorilor finali din Uniune.”, conform site-ului oficial al Președinției române la Consiliului UE.

Böhm Mihaela Alexandra