Investiții europene în transportul feroviar din România

Uniunea Europeană va investi aproximativ 118 milioane de euro în 10 proiecte-cheie de transport, precizează un comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene în țara noastră.

Proiectele finanțate vor contribui la construirea pe întregul continent a legăturilor de transport care lipsesc, vor sprijini transportul sustenabil și vor crea locuri de muncă. Proiectele vor beneficia de finanțare prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), schema de granturi a UE pentru infrastructura de transport.

Printre proiectele selectate pentru a beneficia de sume alocate prin MIE pot fi regăsite:

  • Modernizarea liniei de cale ferată Gara de Nord București – Aeroportul Internațional Henri Coandă;
  • Modernizarea liniei de cale ferată Coslariu – Cluj-Napoca;
  • Modernizarea liniei de cale ferată București – Craiova;
  • Modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava;
  • Modernizarea liniilor și instalațiilor de cale ferată de la Complexul Feroviar București Nord.

Referindu-se la importanța finanțării rețelelor europene de transport, Comisarul european Adina Vălean a declarat: „Contribuția UE în cuantum de 2,2 miliarde EUR la această infrastructură de transport esențială va contribui la impulsionarea redresării; ne așteptăm ca această contribuție să genereze investiții în valoare de 5 miliarde EUR. Investim în diferite tipuri de proiecte, cum ar fi transportul pe căi navigabile interioare, conexiunile multimodale, combustibilii alternativi sau infrastructura feroviară de mari dimensiuni”.

Sursa citată menționează că bugetul alocat va permite UE să-și îndeplinească obiectivele în materie de climă prevăzute de Pactul verde european, transportul pe căile navigabile fiind stimulat printr-o capacitate mai mare și prin conexiuni multimodale mai bune la rețelele rutiere și feroviare”.

În cele din urmă, reprezentanții Comisiei amintesc faptul că proiectele au fost selectate pentru finanțare prin intermediul a două cereri de propuneri competitive lansate în octombrie 2019 (cererea obișnuită de propuneri MIE – Transporturi) și în noiembrie 2019 (cererea de propuneri privind mecanismul de finanțare mixtă pentru transporturi în cadrul MIE). După aprobarea de către statele membre ale UE a proiectelor selectate, Comisia va adopta decizii oficiale de finanțare în zilele următoare. Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) a Comisiei va semna acordurile de grant cu beneficiarii proiectelor până în ianuarie 2021, cel târziu.

Autor: Dragoș Ioniță