Vineri, 3 iulie, Comisia Europeană a publicat Tabloul de bord al pieței unice pentru 2020, document care evidențiază urgența cu care statele membre trebuie să depună mai multe eforturi pentru a asigura buna funcționare a pieței unice, se arată într-un comunicat al Reprezentanței Comisiei în România, dat publicității.

Rezultatele tabloului de bord pentru acest an (disponibil ca instrument online) evidențiază importanța accentului pus pe implementarea și asigurarea respectării normelor, prezentat în Planul de acțiune privind asigurarea respectării normelor, adoptat de Comisie în luna martie a acestui an. Totodată, nou creatul Grup operativ pentru respectarea normelor vizând piața unică va fi unul dintre instrumentele esențiale pentru promovarea unei astfel de cooperări între Comisie și statele membre.

În comparație cu anul precedent evaluat (2018), tabloul de bord pentru acest an denotă „o situație stabilă în majoritatea statelor membre, dar și o scădere ușoară a performanțelor globale”. În ansamblu, tabloul de bord conține 158 de „cartonașe verzi” (față de 153 în 2018), 107 cartonașe galbene (137 în 2018) și 58 de cartonașe roșii (59 în 2018). Țările cu cele mai bune performanțe în 2019 au fost Letonia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda și Slovacia, în timp ce cele îmbunătățiri neglijabile au fost observate în Spania, Italia, Franța și Austria.

Potrivit sursei citate, alte constatări esențiale ale tabloului de bord al pieței unice pentru 2020 includ:

  • aplicarea neuniformă a normelor vizând piața unică: deși statele membre au îmbunătățit în mod semnificativ transpunerea legislației UE, numărul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor a crescut, parțial din cauza transpunerii incomplete sau incorecte a legislației UE;
  • cooperarea administrativă extinsă între statele membre: utilizarea Sistemului de informare al pieței interne (IMI), care sprijină cooperarea administrativă a statelor membre în 16 domenii de politică și juridice, a crescut cu 52%, iar în prezent vizează 59 de proceduri administrative transfrontaliere;
  • creșterea constantă a utilizării instrumentelor care ajută cetățenii și întreprinderile să beneficieze de piața unică: numărul cetățenilor care utilizează portalul de informații „Europa ta” și serviciile „Europa ta – Consiliere” a crescut drastic (+48% pentru „Europa ta”, cu 35 milioane de vizite și +52% pentru serviciul „Europa ta – Consiliere”, cu 35 de mii de solicitări).
  • sunt necesare acțiuni suplimentare în domenii de politică specifice: sunt necesare îmbunătățiri suplimentare pentru a asigura libera circulație a lucrătorilor, în special pentru a asigura mai multe decizii de recunoaștere a calificărilor profesionale.

Tabloul de bord al pieței unice este un instrument online care urmărește să monitorizeze performanțele statelor membre utilizând indicatori clari, având obiectivul de a îmbunătăți funcționarea pieței unice. Instrumentul evaluează performanțele în trei domenii de politică, două domenii privind deschiderea și integrarea pieței și 12 instrumente de guvernanță.

Autor: Dragoș Ioniță