Comisia Europeană susține facilitarea comerțului cu produse medicale

Marți, 16 iunie, Phil Hogan, comisarul european pentru comerț, a prezentat unor membri ai Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) inițiativa Comisiei privind comerțului cu produse medicale, informează Euractiv.

Ideile propuse sunt integrate în dezbaterea internațională referitoare la facilitarea accesului la produse medicale la prețuri accesibile, fără a afecta schimburile comerciale în această perioadă, urmând a fi  incluse într-un acord internațional deschis membrilor OMC.

„Criza medicală actuală poate fi de lungă durată și ar putea urma și altele. Trebuie să acționăm rapid pentru a îmbunătăți reziliența sistemelor noastre de sănătate, inclusiv prin inițiative mai bune în domeniul politicii comerciale. Ideile pe care le prezentăm astăzi vizează facilitarea accesului global la produse medicale accesibile ca preț, inclusiv pentru țările vulnerabile care nu dispun de capacități de producție adecvate. Obiectivul este de a face lanțurile de aprovizionare mai rezistente și mai diversificate și de a sprijini eforturile de constituire a unor rezerve strategice de echipamente critice”, a declarat comisarul Phil Hogan.

Acordul ar facilita comerțul cu produse din sfera medicală și ar ajuta la o pregătire mai bună la nivel internațional în ceea ce privește o nouă criză în domeniul sanitar prin: eliminarea taxelor vamale pentru produsele medicale, farmaceutice și îmbunătățirea normelor OMC pentru bunurile esențiale. De asemenea, acesta ar putea pune bazele unui sistem de cooperare globală, care va acoperi aspecte referitoare la import, export, vamă și  transparență.

 Ideile prezentate „Grupului Ottawa”(13 parteneri ai OMC cu o viziune comună) au fost înaintate pentru analizare statelor UE, în cadrul reuniunii  miniștrilor comerțului din 9 iunie. Concluziile discuțiilor și răspunsul partenerilor internaționali vor contribui la finalizarea inițiativei. Alte subiecte abordate au vizat problema transparenței măsurilor legate de comerț ca răspuns la pandemia de COVID-19 și progresul negocierilor în ceea ce privește comerțul electronic.

Autor: Cristina Bustea