Rețeaua TEN-T: Acord provizoriu de simplificare a procedurilor

În luna mai a anului 2018, a fost prezentată, în pachetul privind mobilitatea, propunerea unui proiect ambițios de infrastructură denumit Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T). Marți, 9 iunie, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu pentru accelerarea finalizării TEN-T, informează site-ul oficial al Comisiei.

Politica privitoare la  Rețeaua Transeuropeană de Transport abordează implementarea și dezvoltarea unei rețele la nivel european de linii feroviare, drumuri, căi navigabile interioare, rute de transport maritim, porturi, aeroporturi și terminale feroviare. Obiectivul final este reducerea lipsurilor, eliminarea blocajelor și a barierelor tehnice, precum și consolidarea coeziunii sociale, economice și teritoriale în UE. Politica actuală TEN-T se bazează pe Regulamentul (UE) nr. 1315/2013.

Comisarul pentru transporturi, Adina  Vălean, a declarat: „Finalizarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) este esențială pentru funcționarea pieței unice, digitalizarea transporturilor și tranziția către o mobilitate mai curată. Noile norme vor face ca procedurile administrative pentru infrastructură să fie mai eficiente și mai transparente și vor fi benefice pentru redresarea sectorului transporturilor.

Noile măsuri vor reduce gradul de dificultate al normelor și procedurilor pentru autorități și promotorii de proiecte. Acestea vor facilita acordarea de autorizații, achizițiile publice și alte proceduri administrative pentru proiectele de infrastructură, îmbunătățind cooperarea între statele membre cu privire la proiectele transfrontaliere. Acest aspect va avea efecte benefice pentru îndeplinirea altor obiective ale UE, precum protecția mediului.

Cu toate că Parlamentul și Consiliul au ajuns  la un acord provizoriu cu privire la măsurile de accelerare a finalizării TEN-T, rămâne totuși ca cele două instituții legislatoare să îl aprobe pentru a putea fi pus în aplicare cât mai curând posibil.

Autor: Mihail-Cristian Fotache