Strategia Europeană semestrială: recomandări pentru un răspuns coordonat la pandemia de coronavirus

Joi, 22 mai, Comisia a înaintat statelor membre o serie de recomandări specifice privind politica economică în contextul pandemiei de coronavirus, pentru a combate provocările urgente și a asigura creșterea sustenabilă, conform informațiilor oferite de site-ul oficial al Comisiei.

Recomandările sunt structurate în jurul a 2 obiective: pe termen scurt, combaterea efectelor socio-economice negative ale pandemiei de coronavirus și pe termen mediu și lung, asigurarea unei dezvoltări sustenabile și incluzive, care să faciliteze tranziția verde și digitală.

Strategia Anuală de Creștere Sustenabilă cuprinde cele 4 dimensiuni care asigură in viziunea Comisiei competitivitatea sustenabilă: stabilitatea, echitatea și sustenabilitatea mediului, la care se adaugă, cu o importanță crucială, sănătatea. De asemenea, Comisia își propune integrarea Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă a Națiunilor Unite în semestrul european deoarece acestea asigură un mecanism integrat ce include sănătatea publică și probleme de ordin social, economic, dar și de mediu.

Recomandările date presupun investiții în sistemul de sănătate publică, reziliența sistemului de sănătate, limitarea șomajului prin sprijinirea financiară a muncitorilor afectați, investiții în oameni și competențe, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, și combaterea planificării taxelor și spălării banilor. Se va renunța la rectificările bugetare, recomandate tradițional, implementându-se în schimb măsuri calitative. Acestea duc la activarea clauzei de „scăpare generală”, respectiv adoptarea măsurilor necesare pentru combaterea pandemiei și sprijinirea revenirii economiei.

Comisia a întocmit rapoarte pentru fiecare stat membru, conform Articolului 126(3) din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene; excepția o reprezintă România, care se află deja în faza de corectare. Comisia a fost nevoită să pregătească aceste rapoarte pentru statele care au anticipat singure sau au primit ca o prognoză depășirea ratei de deficit bugetar de 3%. Rapoartele pentru Franța, Belgia, Cipru, Grecia, Italia și Spania arată că acestea nu vor reuși să atingă acel prag. În lumina condițiilor macroeconomice excepționale cauzate de pandemie, Comisia nu ia în calcul declanșarea procedurii de deficit excesiv. Astfel, Comisia cere adoptarea recomandărilor de către Consiliu și implementarea lor cât mai rapidă de către state. Un răspuns coordonat european este necesar pentru relansarea activității economice, combaterea daunelor sociale și economice și pentru reducerea divergențelor și dezechilibrelor.

,,Coronavirusul ne-a lovit precum un asteroid și a lăsat o gaură ca un crater în economia europeană. Pachetul pentru Semestrul de Primăvară a fost reformat și eficientizat pentru a ajuta statele membre în drumul lor prin furtună. Pentru faza imediată, ne vom axa pe investiții în sănătate publică și în protejarea locurilor de muncă și a companiilor. Pe măsură ce ne îndreptăm spre revenire, strategia va fi esențială în asigurarea unei abordări coordonate pentru a asigura revenirea la o creștere sustenabilă și incluzivă – nimeni nu va fi lăsat în urmă. Avem nevoie de reforme pentru a îmbunătăți productivitatea și mediul de afaceri. Odată ce condițiile ne vor permite, va trebui să asigurăm un echilibru între atingerea unei stabilități fiscale și stimularea investițiilor”, a declarat Valdis Dombrovskis, Vice-Președintele Executiv al Comisiei Europene pentru o economie care funcționează în sprijinul oamenilor.

În acest context, Comisia a adoptat al 6-lea raport îmbunătățit de supraveghere asupra Greciei, care susține că aceasta a luat măsurile necesare pentru a-și îndeplini promisiunile de reformă în condiții de pandemie, și, în același timp, raporturile de supraveghere post-program pentru Spania și Cipru.

Autor: Cezar-Iulian Blebea