România este îndemnată să încheie exploatarea forestieră ilegală

Regulamentul UE privind lemnul (EUTR) susține că întreprinderile din sectorul lemnului nu au voie să producă, dar nici să introducă pe piața din Uniunea Europeană produse care sunt obținute din lemn recoltat ilegal. Comisia îndeamnă România să aplice corespunzător acest regulament, menționează site-ul oficial al instituției.

În ceea ce privește România, sancțiuni corespunzătoare nu au fost aplicate, iar autoritățile naționale nu au verificat efectiv operatorii, deoarece acestora nu le este permisă controlarea cantităților foarte mari de lemn care este recoltat în mod ilegal. Pe baza analizei întreprinse, Comisia a concluzionat că autoritățile române permit exploatarea forestieră fără realizarea unei evaluări în prealabil și fără a lua în considerare impactul asupra habitatelor protejate, așa cum prevăd Directiva Habitate și Directiva privind evaluarea strategică de mediu. Este cunoscut faptul că publicul nu dispune de acces la informațiile care au legătură cu gestionarea pădurilor.

Anumite habitate forestiere au dispărut din siturile protejate Natura 2000, ceea ce înseamnă încălcarea Directivei Habitate și cea privind păsările, constată Comisia.

România a primit o scrisoare de avertizare, conform căreia în termen de o lună trebuie să ia măsuri și să rezolve problemele menționate, iar  în caz contrar autoritățile române pot primi aviz motivat.

Autor: Cristina Bustea