„Acces neîngrădit la Educația de calitate!” Motto-ul elevilor de la Colegiul Tehnic Motru în cadrul proiectului #EuroscolaRO2019

Drumul inițiatic al echipei elevilor de la Colegiul Tehnic Motru pe urmele gânditorului, pedagogului și omului de cultură Constantin Rădulescu-Motru îl regăsim ilustrat în afișul de promovare și sintetizat în motto-ul “Acces neîngrădit la Educația de calitate”. Chiar dacă despre Constantin Rădulescu-Motru regăsim o vastă literatură critică, plină de repere în evoluția profesională și în formarea sistemului de gândire promovat de gânditorul român, povestea lui Constantin Rădulescu-Motru ar trebui să o putem regăsi astăzi în rândul fiecăruia dintre noi care “pășește” pentru prima dată pe drumul cunoșterii și formării profesionale. Precum Rădulescu-Motru, tinerii aleg să studieze în țară sau în străinătate, dorind să aibă acces la educație de calitate care să-i stimuleze și să le deschidă noi orizonturi. Accentul pus pe calitate reprezintă și astăzi principalul stimulent al reducerii decalajelor de dezvoltare și al consolidării unui spațiu comun al Educației.

Spre deosebire de sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, apariția și extinderea Uniunii Europene a redus în mod semnificativ o parte dintre obstacolele pe care le întâmpinau tinerii pentru a studia în marile centre universitare. Libertatea de a studia și de a călători în orice stat membru al UE, accesul egal și nediscriminatoriu la învățământul universitar, gimnazial, liceal și primar, recunoașterea dimplomelor și extinderea programelor de finanțare a studiilor și a schimburilor de experiență, reprezintă astăzi principalele avantaje oferite cetățenilor europeni, indiferent de mediul social și economic din care provin. Descoperind povestea lui Constantin Rădulesc-Motru, elevii de la Colegiul Tehnic Motru au înțeles, în primul rând, importanța acestor drepturi. Vizionar și reformator, Constantin Rădulescu-Motru a pledat pentru ca fiecare tânăr să aibă acces la educație de calitate. Ajuns Președinte al Academiei Române, Rădulescu-Motru nu a uitat dificultățile pe care le-a întâmpinat pentru a studia în țară și în străinătate. Pledoaria a rămas și astăzi valabilă, pentru că atunci când ne raportăm la educație, regăsim drumul formării profesionale parcurs de Rădulescu-Motru, drum pe care astăzi fiecare dintre noi îl parcurge.

Elevii de la Colegiul Tehnic Motru propun o dublă interpretare a afișului de promovare: Pe de o parte, regăsim ilustrat drumul parcurs de Constantin Rădulescu-Motru, accentul fiind pus pe formarea acestuia în marile centre universitare din țară și din străinătate, pentru ca mai apoi meritele să-i fie încununate și recunoscute pe deplin în momentul alegerii în funcția de Președinte al Academiei Române. Pe de altă parte, afișul reprezintă o “oglindă” în care se poate oricine regăsi, în momentul în care i se oferă șansa de a-și îndeplini visele. Pentru că fiecare dintre noi pornim pe acest drum al cunoașterii și al formării profesionale ghidați de un vis…  

Afiș realizat de Iulian Dovlete, elev la Colegiul Tehnic Motru