Viitorul politicii de migrație, pe agenda Consiliului Justiție și Afaceri Interne

Vineri, 7 iunie, miniștrii Afacerilor Interne s-au reunit la Luxemburg pentru a discuta despre viitorul politicilor în materie de migrație și azil, securității interne și combaterii terorismului, informează un comunicat al Consiliului UE.

Miniștrii au avut un schimb de opinii cu privire la viitorul politicii UE în materie de migrație și azil. Pe baza acestui schimb, discuțiile vor continua în cadrul Consiliului în următoarele luni. Dezbaterea sa referit atât la aspectele interne, cât și la cele externe ale abordării globale a UE în materie de migrație, inclusiv cooperarea cu partenerii internaționali, reducerea stimulentelor pentru migrația ilegală prin returnări eficiente, combaterea rețelelor de contrabandă și reformarea sistemului european comun de azil.

În domeniul securității interne a UE, oficialii au început discuțiile privind viitorul politicii UE în domeniul cooperării în domeniul aplicării legii. Reprezentanții statelor membre și-au exprimat opiniile cu privire la o serie de domenii posibile de acțiune: îmbunătățirea conexiunilor și analizelor de date, punerea în comun a resurselor în domeniul cercetării și inovării și construirea unui centru tehnologic, dezvoltarea unui cadru mai solid de cooperare operațională și asigurarea unei perspective financiare durabile și a investițiilor inovație pentru securitatea internă. Discuția va fi continuată în detaliu în următoarele câteva luni.

În cadrul discuției, Coordonatorul UE pentru combaterea terorismului a pus în temă miniștrii cu privire la implicațiile 5G în domeniul securității interne.

În prezent, Consiliul UE a ajuns la abordări parțiale generale privind trei propuneri sectoriale în domeniul afacerilor interne în contextul Cadrului Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027: fondul pentru azil și migrație, instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vizele și fondul de securitate internă.

Autor: Irene Mihai / Sursa foto: Euranet Plus